Samenwerken


Naast het werken met ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, zie ik ook veel uitdaging in mooie samenwerkingen binnen de bekende en nieuwe doelgroepen.

Ik denk bijvoorbeeld aan een coach die op een interactieve manier met een groep aan de slag wil om het groeps- en individuele gedrag onder de loep te nemen.
Ik denk aan spel en bewegen, waarbij live muziek, of zelf muziek maken een manier kan zijn om mensen in beweging te krijgen.
Ik denk aan verwanten die een band op willen bouwen met een familielid of op een andere manier in contact willen komen met bijvoorbeeld een dementerende moeder, omdat het via de gesproken taal niet meer lukt.
Ik denk aan alle mogelijkheden die er zijn om mensen samen, via muziek, te helpen verder te komen.