Visie


Muziektherapie bereikbaar maken voor iedereen die op fysiek of emotioneel vlak moeite heeft zich ver van/buiten de eigen ruimte te bewegen of veilig te voelen.

Het werken in de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben mij een belangrijk feit meegegeven. Dit zijn mensen waarvoor het vaak lastig is zich te verplaatsen. Ze hechten waarden aan een vertrouwde en veilige omgeving en zijn daar niet graag uit. Of ze willen niet te ver weg omdat dit bijvoorbeeld spannend, onpraktisch of te vermoeiend is. Het geven van muziektherapie in de eigen, vertrouwde ruimte kan dan prettig zijn. Dit vraagt van mij als therapeute flexibiliteit en inlevingsvermogen om de beschikbare ruimte zo functioneel mogelijk te gebruiken.

Het kan ook zijn dat de eigen vertrouwde ruimte juist veilig moet blijven, en er geen vreemden in mogen komen. Of het kan zijn dat daar geen spannende dingen plaats kunnen vinden zoals het muzikaal werken aan je doelen. Ook dan denk ik mee in het zoeken naar een ruimte binnen de comfortzone om toch therapie aan te kunnen bieden.

Door naar mensen toe te komen maak ik het mogelijk om muziektherapie ook voor mensen die minder mobiel zijn, bereikbaar te maken. Hierin stel ik mij innovatief op, met het oog op het belang van de deelnemer. Deze moet de therapie ten slotte als zinvol en prettig ervaren. Er moet gewerkt kunnen worden aan de gestelde doelen. Daarvoor probeer ik samen met de deelnemer en/of omgeving, een geschikte plek te realiseren welke passend is bij de vraag en voor zover als mogelijk aansluit bij de richtlijnen voor een muziektherapie ruimte. Hierbij denk ik aan de hoeveelheid licht, prikkels, e.d.

De keuze aan instrumenten welke ik mee kan nemen naar de locatie is groot, waardoor ik een passend aanbod kan bieden. Dit maakt dat mijn therapie aansluit bij dat wat belangrijk is voor de deelnemer.