Dit doe ik


Als mens, en daarmee ook als therapeute, ligt mijn interesse in het werkveld ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook wanneer mensen zonder beperking steun kunnen gebruiken bij emotionele momenten in hun leven, sta ik voor hen klaar.
Tijdens mijn opleiding en nu tijdens de start van AMT heb ik ervaring opgedaan op verschillende gebieden waardoor ik inzetbaar ben voor de behandeling van allerlei problematieken.

 

Ondersteuning in sociale en emotionele (zelf)redzaamheid

Voor veel mensen is het moeilijk zich te uiten of hun emoties te begrijpen en hier een weg in te vinden. Dit kan leiden tot ongewenst gedrag, hevige emoties of juist het wegdrukken van emoties. Door emoties of gedrag muzikaal te verklanken, kan iemand bij zijn emotie komen en deze begrijpen. Ook kan ik iemand via muziek nieuwe gedrag aanleren wat met woorden niet lukt. Hierbij werk ik nauw samen met het netwerk van de deelnemer, zodat het gedrag ook in de dagelijkse praktijk kan worden gestuurd. Hierbij gebruik ik mijn bevindingen als muziektherapeute, welke soms verrassend of een eye-opener kunnen zijn.

 

Groepscohesie

Ouderen en mensen met een beperking zijn doelgroepen die vaak, op een gegeven moment binnen een groep komen wonen. De mensen waarmee ze komen wonen, hebben zij vaak niet voor het uitkiezen waardoor er frictie kan ontstaan. De groep kan bijvoorbeeld ook in dezelfde ruimte wonen, maar vooral langs elkaar heen leven. Binding in de groep en onderling begrip binnen het samenwonen zou wel mogen worden versterkt. Samen muziek maken versterkt dit groepsgevoel. Door muziek te maken met mensen iemand ‘leuk’ en ‘minder leuk’ vindt, kan een wederzijds respect en acceptatie ontstaan.

 

Prikkelen van het geheugen

Ouderen (met dementie) hebben vaak behoefte aan herinneringen van vroeger.  Uit onderzoek blijkt dat herinneringen ophalen via muziek langer in tact blijft dan bijvoorbeeld via beeld. Muziek is daarom een erg geschikt middel om ouderen een gevoel van herkenning en veiligheid te bieden. Vaak wordt de wereld om hen heen verwarrend, zeker wanneer deze verandert. Door het bieden van herkenbare melodieën kan een vertrouwd gevoel worden gecreëerd waardoor rust ontstaat bij mensen met deze problematiek.

 

Stervensbegeleiding

Niet alleen voor de omgeving, maar ook voor de persoon zelf, die gaat overlijden, kan het soms moeilijk zijn om het overlijden te accepteren. Door af te stemmen op het tempo en de wensen van de persoon die gaat overlijden, kan ik rust bieden tijdens het sterfproces. Ik kan bijvoorbeeld op ontspannende wijze muziek maken waardoor onrust afneemt. Ook kan ik angsten en vragen helpen onder woorden te brengen. Dit doe ik door muziek af te stemmen op de emotie waardoor het gemakkelijker wordt hierover te praten. Ook kunnen we bijvoorbeeld een lied maken over datgene dat iemand bezig houdt of wat iemand nog wil zeggen.
Maar wat, wanneer iemand nog niet zover in het sterfproces zit dat hij/zij rusten wil, maar actief nog  iets wil achter laten. Iets om gemakkelijker afscheid te kunnen nemen als het tijd is. Een manier om dit te kunnen doen is het Music Life Panorama (MLP). Dit is een soort muzikaal levensboek. Wanneer iemand een lied of muziekstuk hoort kan dit een herinnering oproepen. Deze is gekoppeld aan een emotie die bij het lied hoort. In het MLP komt muziek die het verhaal van jouw leven vertelt. Wat is het eerste liedje dat jij je herinnert? Aan welke muziek heb je goede herinneringen en welke horen bij moeilijke momenten? Samen kijken we welke muziek hierin zou moeten komen en praten we over de betekenis. Als iemand het wil, kan het resultaat gedeeld worden met de mensen om hem/haar heen. Vaak een emotioneel maar een mooie manier om ervaringen met elkaar te delen.

 

Ik help om het sterfproces te vergemakkelijken en rust en acceptatie van de dood te vinden zodat iemand meer ontspannen kan overlijden.

 

Rouw- en verliesverwerking

De emoties die bij rouwen horen, kunnen soms moeilijk worden verwerkt. Een goed afscheid is hierbij erg belangrijk. Ik kan mensen die afscheid gaan nemen van een dierbare, welke stervende is, muzikaal afscheid laten nemen. Ook tijdens de uitvaart en na het overlijden spelen emoties een grote rol. Door iemand muziek te laten maken, help ik het afscheid de vergemakkelijken en emoties de ruimte te geven om geuit te worden.
Het kan ook prettig zijn om de herinneringen aan iemand te spelen door een muzikaal sculptuur te maken. Hoe waren bijvoorbeeld je vader en moeder en hoe ziet iemand zijn man/vrouw, kinderen? Door hen muzikaal te verklanken kan een soort muzikale foto ontstaan van bijvoorbeeld het gezin in de tijd dat iemand er nog was.