Missie


Via muziektherapie, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij emotionele en/of gedragsmatige vragen door het bieden van afstemming op fysiek en emotioneel vlak, waarbij professionaliteit, nabijheid en veiligheid geboden worden om aan persoonlijke doelen te kunnen werken op individuele basis of binnen een groep.

 

Als muziektherapeute vind ik het belangrijk om goed te kijken naar wat belangrijk is voor de persoon die bij mij in therapie komt. Persoonlijke ruimte is daarvan een belangrijk onderdeel. Ik zie regelmatig mensen stoeien met deze ruimte. Wat vindt iemand prettig en waar mag ik (nog) niet komen. Dit zit hem voor mij in de letterlijke afstand tot iemand, maar ook in het aanraken van een bepaalde emotie, of het gebruik van bepaalde instrumenten. Wat iemand als prettig ervaart gebruik ik dan ook als uitgangspunt om de therapie mee te beginnen. Vanuit deze veiligheid kunnen we gaan werken aan de persoonlijke doelen die gesteld zijn. Hierbij gaan we voorzichtig, stapje voor stapje, uit de comfortzone. Ik sluit altijd af met een aanbod welke veiligheid biedt voor de persoon in therapie zodat het een veilig en prettig moment blijft. Specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking, is het niet altijd duidelijk dat er ook aan doelen gewerkt wordt. Zij ervaren het als een activiteit. In die gevallen maak ik er een activiteitenmoment van met uitdagingen. Aan het eind van elke sessie gaan we terug naar de comfortzone van de persoon met een verstandelijke beperking, om op die manier een positief gevoel aan de therapie over te houden waardoor het als een leuke activiteit ervaren wordt.